Organizacja wyjścia do kina na film Dywizjon 303

(poniżej klasy wraz z opiekunami)

Szczegółowe zastępstwa pojawią się w godzinach wieczornych.

Seans 8:20 – wyjście spod szkoły 8:00

1a – B. Kowalik

2a – B. Kazuch

2d – W. Panek

3a – A. Koper

3b –B. Banasiewicz

3d – E. Bigaj

4a – T. Strojna

4b – K. Piszczek

4d – A. Mocny

4e – M. Gąsior

 

Seans 11:00 – wyjście spod szkoły 10:35

1c – B. Drożyńska – Glibowska

3c – A. Galas

4c –U. Jurczyk

 

seans 13:00 – wyjście spod szkoły 12:35

1b – R. Wiśniowska

1d – T. Lis

1e – A. Grzybowska

2b – M. Piątek

2c – B. Bernacka